Yellow - Postponed

Blue - Rearranged

DayDateDivHomePtsPtsAway
Wednesday4/9/20191Abergavenny A31Abergavenny B
Tuesday17/9/20191Cwmbran Crows2.51.5Abergavenny A
Wednesday2/10/20191Abergavenny A2.51.5Malpas A
Wednesday16/10/20191Abergavenny A1.52.5Newport A
Wednesday30/10/20191Pontypool A22Abergavenny A
Wednesday13/11/20191Abergavenny A2.51.5Cwmbran Crows
Wednesday20/11/20191Abergavenny B22Abergavenny A
Wednesday4/12/20191Newport A31Abergavenny A
Thursday19/12/20191Malpas A31Abergavenny A
Wednesday22/1/20201Abergavenny A3.50.5Pontypool A
Wednesday5/2/20201Abergavenny A22Abergavenny B
Wednesday19/2/20201Abergavenny A1.52.5Newport A
Wednesday4/3/20201Abergavenny A  Malpas A
Tuesday17/3/20201Cwmbran Crows  Abergavenny A
Wednesday1/4/20201Pontypool A  Abergavenny A