Tony Davies     Rating = 1430


DateResOpponentRating Div BdFor Against
11/9/20191Andrew Owen179523Abergavenny DAbergavenny C
9/10/20191Hiram Rogers161623Abergavenny DPontypool B
23/10/20190Kzrystof Gacek160023Abergavenny DNewport Knights
27/11/20190Terry Hill167423Abergavenny DAbergavenny C
8/1/20200Hiram Rogers161623Abergavenny DPontypool B
15/1/20201Kzrystof Gacek160023Abergavenny DNewport Knights
29/1/20200Lucas James151223Abergavenny DNewport Bishops
12/2/20201Paul Mills159023Abergavenny DAbergavenny C
11/3/20201Hiram Rogers161623Abergavenny DPontypool B